PHẦN MỀM SOAN THẢO BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VIOLET 1.7

Bấm chọn vào liên kết sau để download phần mềm Violet 1.7 về máy tính: Hoặc địa chỉ: sau khi hoàn thành việc cài đặt, các thầy cô nhập các thông tin sau để đăng ký sử dụng bản quyền Violet 1.7 của trường THCS Phan Chu Trinh Đơn vị: Trường THCS Phan Chu Trinh Địa chỉ: Eakar - Đăk Lăk Mã...

BÀI GIẢNG  (44 bài)

TƯ LIỆU  (70 bài)

GIÁO ÁN  (74 bài)

ĐỀ THI  (34 bài)